Organizace NAUI

NAUI Worldwide je zkratkou – The National Associtation of Underwater Instructors (národní asociace instruktorů potápění). NAUI se věnuje celosvětově výuce potápění od roku 1959 a je nejrespektovanější a největší neziskovou organizací zajišťující výuku potápění. NAUI poskytuje celé spektrum školících/vzdělávacích programů od “Skin Diver” po “Instructor Course Director”, včetně řady specializovaných kursů jako “Nitrox” a “Technical Diving”.

Celosvětově respektovaná pověst NAUI jako organizace poskytující nejlepší možný trénink a školící materiály reflektuje základní hodnoty – kvalitní potápění skrze kvalitní školení. Mnoho firem si právě proto zvolilo NAUI jako partnera pro vzdělávání a školení potápěčů, včetně Walt Disney World Resort v Orlandu (Florida), United States Navy SEAL a NASA Neutral Buoyancy Laboratory v Huston (Texas), kde jsou školeni astronauti pro výstupy do vesmíru.

Ačkoli NAUI je již dlouhá léta respektována pro své vysoké standardy školení v rámci rekreačního potápění, jsme také respektování pro kvalitu naší výuky technického potápění. Řada našich technických vylepšení byla posléze adoptována dalšími agenturami a naše divize technického potápění pokračuje ve výzkumu a vývoji nových teorií, které udržují NAUI na čele vývoje technického potápění.

NAUI Worldwide je členská organizace se sídlem v Tampě na Floridě (USA) s desítkami tisíc členů – instruktorů, přidružených obchodů, potápěčských resortů a servisních center v lokalitách po celém světě. Máme více než třetinový tržní podíl na trhu v USA a často výrazně větší v různých mezinárodních lokalitách.

Pro podrobnější informace týkající se členských obchodů, školení, vzdělávacích produktů a programů kontaktujte regionálního zástupce NAUI v České republice (viz kontakty).
Rovněž tak můžete kontaktovat centrálu NAUI na tel. (001) 813-628-6284 nebo na emailu: nauihq@naui.org; NAUI Europe na telefonu 31-(0)548612366 nebo emailu: info@naui.nl. Případné dotazy ohledně propagace, marketingu a médií kontaktujte: marketing@naui.org


NAUI Mise / Poslání

“Skrze kvalitní vzdělávání a školení podporovat techniky a nástroje, které umožní široké veřejnosti účastnit se bezpečně potápění a podvodních aktivit. Zároveň vzdělávat budoucí potápěče v pravidlech ochrany podvodního prostředí.”

“Vzděláním k bezpečnému potápění” je více než naše moto, je to filosofie na pozadí našich aktivit v NAUI Worldwide. Od našeho založení v roce 1959, se NAUI zaměřuje na poskytování toho nejkompletnějšího a nejbezpečnějšího možného vzdělávání potápěčů, a proto jsme dlouhodobě preferovanou volbou pro všechny potápěče vyžadující kvalitu.

Jakožto členská organizace je NAUI orientována na dosažení nejvyšší možné kvality a integrity členů i organizace. Je zodpovědností každého člena NAUI udržovat kvalitu NAUI materiálů a integritu. NAUI standardy, předpisy a etická pravidla jsou řízena Association’s Board of Directors(představenstvem asociace), jež je volena demokratickým způsobem z řad členů NAUI.

Členové NAUI dodržují šest základních hodnot souvisejících s naším posláním:

1. Špičkové vedení a instruktorský trénink
Organizace i členové NAUI jsou odhodláni poskytovat nejkvalitnější možné vedení a instruktorská školení. Při výuce se využívají metody over-learningu, komunikace na veřejnosti, rozvoje vlastních potápěčských dovedností, minimálního a bezzásahového vlivu potápění na životní prostředí, a kontinuálního vzdělávání produkujícího ty nejlepší absolventy

2. Demokratické sdružení sobě rovných
V pravidelných volbách je demokratickým procesem zvoleno vedení asociace – Association’s Board of Directors (představenstvo asociace). Každý instruktor NAUI má možnost hlasovat pro jednoho ze svých kolegů o kterém věří, že bude nejlepším možným zástupcem asociace. Hlasovací právo s sebou nese povinnost účastnit se volebního procesu a sledovat informace o jednotlivých kandidátech.

3. Důvěra a respekt
Excelentní vedení a instruktorská školení jsou založeny na konceptu “blízké osoby”. Tzn. že pouze ti, kterým bychom svěřili k vedení a proškolení osoby nám blízké, mohou být úspěšnými absolventy v některé z certifikačních úrovní. Toto platí obzvláště pro certifikaci instruktorů potápění. Tento koncept nám umožňuje důvěřovat členům kolektivu NAUI, že se budou chovat eticky a budou respektovat své schopnosti a možnosti jako NAUI instruktoři a školitelé.

4. Akademická svoboda
Důvěra a respekt jsou nezbytné, aby mohli jednotliví členové využívat základního práva akademického leadershipu – svobody v naplnění potřeb jejich studentů. Studenti nejsou všichni stejní. Ne všichni vždy zvládnou znalost jedna, dvě a tři přesně v tomto pořadí. Instruktoři NAUI jsou podporováni v hledání cest jak pomoci každému jednomu studentovi či potápěčům usilujícím o splnění certifikačních podmínek – a nejen to, dále jsou podporováni sdílet svoje poznatky v rámci publikací, které asociace vydává tak, aby z nich měli prospěch všichni členové asociace.

5. Dynamicky se zvětšující penzum znalostí a dovedností
Podpora konceptu akademické svobody a sdílení dosažených výsledků je oslavou představivosti našich členů. Navíc tento přístup vede k trvalému zlepšování školících postupů a produktů, které následně vede k získání lépe vyškolených absolventů každého dokončeného kursu. Tento cyklus přímo podporuje naši trvalou relevantnost a aktuálnost v rámci odvětví, ve kterém se pohybujeme.

6. Trvale se zlepšující vedení a instruktorský trénink
Všechny výše uvedené body přispívají k trvalému zlepšování vedení a instruktorských školení tak, jak je provádějí NAUI instruktoři, školitelé instruktorů a Course Directors, kteří všichni pravidelně využívají nových poznatků a metod. Výsledkem je nejlepší možná kvalita materiálů a postupů, ze kterých má prospěch asociace, naše odvětví, tak globální veřejnost, což ještě dále podporuje naše poslání a jeho naplňování.


Produkty a služby

NAUI si získalo a udržuje si trvale celosvětově reputaci “nejrespektovanější organizace v odvětví přípravy, školení a certifikace potápěčů”. Tohoto hodnocení si velice vážíme a dosáhli jsme ho především díky trvalému poskytování excelentních produktů a služeb zahrnujících kompletní řadu školení, školících a podpůrných materiálů pro všechny úrovně – od rekreačních po technické potápěče.

Vysoce oceňované školící materiály – dostupné v mnoha jazykových mutacích pro základní kursy potápěčů, instruktorské a řadu dalších specializovaných kursů. Navíc řada těchto materiálů využívá multimediální obsah pro dosažení maximální účinnosti našich školení.

  • Prověřené školící metody – intenzivní a důkladný trénink je základním stavebním kamenem bezpečného potápění a my se postaráme, abyste byli vyškoleni stylem, který odpovídá vašim potřebám a možnostem. Kurzy poskytované pod hlavičkou NAUI využívají to nejlepší z časem prověřených i nových progresivních výukových metod.
  • Zajímavé a inspirativní kurzy – školení NAUI si užijete! Naši instruktoři jsou nejen vynikající potápěči, ale také vzdělávací experti, které jsme naučili učit druhé. Proto u nás nečekejte žádné recitování tištěných materiálů, my víme, že příjemné podmínky zvyšují úspěšnost výuky.
  • Široká dostupnost kursů – do jednoho z NAUI kursů se můžete přihlásit u libovolného NAUI certifikovaného partnera ve svém blízkém okolí. Např. u svého lokálního NAUI obchodníka s potápěcími potřebami, na vysoké škole, u nezávislého NAUI instruktora spolupracujícího s bazénem ve vaší čtvrti nebo si vyberete NAUI potápěčský resort v tropických krajích. Naše programy “Try Scuba” a “Passport Diver program” Vám umožní se potápět v oceánu během prvního dne vašeho tréninku.
  • Vysoké školící standardy – v NAUI máme ty nejvyšší školící standardy a požadavky na certifikaci mezi všemi, protože věříme, že důkladnější trénink a školení produkují kompetentnější potápěče.
  • Firemní aliance – NAUI organizace má celou řadu firemních aliancí s organizacemi jako je například Walt Disney World Resort na Floridě nebo NASA Neutral Buoyancy Laboratory. Mezi NAUI instruktory patří uznávaní olympijští atleti, profesionální sportovci, uzvávaní vědci, akademici, příslušníci speciální jednotek, filmové hvězdy a další více či méně známý příznivci potápění z celého světa.
  • Široce dostupná podpora – NAUI má své regionální kanceláře a zástupce po celém světě. Podporujeme lokálně desítky tisíc našich školitelů, klientů a partnerských zařízení.
  • Skvělý zákaznický servis – NAUI je známo pro svůj efektivní a kvalitní zákaznický servis.

 

Jakožto vůdčí organizace v oblasti přípravy potápěčů naplňuje NAUI každý den, s každým kurzem, naše moto `Bezpečné potápění skrze vzdělání` (Dive Safety Through Education)


Divize technického potápění

Divize technického potápění NAUI byla založena v roce 1997 s cílem vytvořit celosvětově vyšší standard školení skrze kodifikaci školících metod používaných komunitou zabývající se technickým potápěním. Vytvořili jsme odborné skupiny složené z potápěčů, technických odborníků, lékařů a výzkumných pracovníků, s cílem podpořit vývoj všech relevantních aspektů našich školení. Tato aktivita vyústila ve vytvoření Technical Training Advisory Board (rada pro trénink technického potápění) a Rebreather Advisory Board, aby zaštítili a podpořili vývoj standardů a materiálů v oblasti školení technického potápění.

NAUI divize technického potápění se řídí standardy a předpisy, které zaručují potápěčům nejvyšší možnou kvalitu instruktorů. V tomto ohledu mohou NAUI instruktoři předat znalosti, dovednosti a disciplínu nezbytné pro úspěšné technické potápění s minimalizací rizika.